Jdi na obsah Jdi na menu
 


Súkromné centrum voľného času v Banskej Bystrici - SCVČ - je mimoškolské zariadenie, ktoré rozvíja záujmy detí a mládeže, ich schopnosti, zručnosti, pestuje v nich cit pre krásu, pohyb a obohacuje ich voľný čas v rôznych oblastiach záujmovej činnosti.

12942253.jpgVo všetkých oblastiach činnosti SCVČ sa usilujeme slovom i príkladom učiť deti a mládež rozhodovať sa na základe správneho hodnotového systému. Vedieme ich k zodpovednosti, vzťahu k práci, rozvíjame v nich najmä morálne hodnoty, vzájomnú úctu a spolupatričnosť, rešpektovanie zásad spoločenského správania. Zvýšenú pozornosť venujeme ochrane detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ako sú fajčenie, toxikománia, alkoholizmus.

 

4194_giovani_idee.jpg